تعریف پول شوئی

 

پول شویی یک فعالیت غیر قانونی است که در طی آن، عواید و درآمد های ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود. به طور کلی پولشویی فرا یندی است که طی آن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیر قانونی در مجاری قانونی قرار می گیرد و طی روندی به ظاهر تطهیر و پاک می شود.

انواع پولشویی

 • پولشویی درونی: شامل پول های کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور، که در همان کشور نیز شسته می شود.
 • پولشویی صادر شونده: شامل پول های کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور، که در خارج از آن کشور تطهیر می شود.
 • پولشویی وارد شونده: شامل پول های کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان، که در داخل یک کشور مشخصی شسته می شود.
 • پول شویی بیرونی: شامل پول های کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر کشور ها که در خارج از کشور نیز شسته می شود.

مهم ترین راه و روش ها و مشاغل در معرض پول شویی:

 • استفاده از موسسات مالی اعتباری

سهل ترین و راحت ترین راه پول شویان استفاده از نهاد های مالی رسمی می باشد، در این مرحله وجوه نقد حاصل از فعالیتهای مجرمانه، نزد شبکه بانکی یا هر نوع نهاد مالی و اعتباری رسمی سپرده گذاری می شود، این نهاد های مالی رسمی ممکن است داخلی یا خارجی باشند. استفاده از روش های معمول در داد و ستد، یکی از بهترین شیوه های انتقال این سپرده ها از نهاد های مالی داخل کشور به نهاد های خارج از کشور می باشد، که بدین ترتیب تشخیص درآمد های نا مشروع بسیار دشوار و گاهی ناممکن می شود.

 • صورتحساب های صوری:

پول شویان از طریق عملیات صادرات و واردات صوری، فعالیت تجاری خاص را در کشوری که پول های کثیف را در آن به دست آورده اند، آغاز می کنند و به موازات این فعالیت، عملکرد مشابهی را در کشوری که پول های خود را در آن سپرده گذاری کرده اند دنبال می کنند و از این طریق به خرید و فروش کالا و خدمات به شکلی ظاهری و صوری می پردازند. به این صورت که پول شویان کالایی را از شرکتی که می خواهند پول های کثیف را به آن تحویل دهند، می خرند و به ازای آن صورتحسابی غیر واقعی صادر می گردد و قیمتی بالاتر از قیمت واقعی کالا در صورتحساب وارد می شود و بدین ترتیب ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت کاذب، پول شسته شده خواهد بود و یا اینکه به طور کلی صورتحساب جعلی صادر می شود که در این صورت تمام مبلغ مندرج در صورتحساب، پول شسته شده می باشد.

مصادیق جرم پولشویی

 

 • سپرده گذاری

سپرده های نقدی، یکی از عمده ترین ابزار ها برای پولشویی می باشد. پول شویان از دو روش برای شستشوی پول های کثیف استفاده می کنند . در روش اول، پول نقد ابتدا به اسناد پولی ازقبیل چک و حواله تبدیل شده و سپس در حساب سپرده گذاری می شود. در روش دیگر، معمولاً مبالغی کمتر از آنچه که مشمول گزارش دهی توسط بانک باشد، در حساب های متعدد سپرده گذار یو سپس موجودی این حساب ها متناوباً به حسابی دیگر منتقل می شود.

شایان ذکر است که این عملیات، بسیار دقیق و ظریف بوده و بانکداران به سختی قادر به کشف و جلوگیری از آن می باشند.

 • حساب های وابستگان

مطالعات نشان می دهد که مجرمان اغلب حساب هایی به نام منسوبان، وابستگان، آشنایان و افراد دیگر که به دستور آنان عمل می کنند، افتتاح و از آنها برای اختفای منشأ مال حاصل از اعمال مجرمانه استفاده می کنند.

 • حساب های دسته جمعی

در این روش از تعدادی حساب ظاهراً بی ارتباط با یکدیگر در کشور مبدأ، وجوهی به حساب خارجی منتقلمی شود. اگر چه این روش را مهاجران و برای مقاصد قانونی نظیر ارسال پول به کشور خود به کار می برند، اما مشاهده شده که گروه های تبهکار برای شستشوی عواید حاصل از جرم از این روش استفاده می کنند.

 • حواله های بانکی

حواله های بانکی، حواله نقدی و … که معمولا در قبال پرداخت وجه نقد خریداری می شوند، اغلب به عنوان ابزار های متداول مورد استفاده پول شویان قرار می گیرند. دلیل استفاده از این ابزار ها این است که معمولاً ابزار های مذکور در وجه یک بانک معتبر و یا موسسه مالی کارسازی شده و امکان ردیابی منشأ پول از میان می رود.

 • حساب های غیر فعال

در این روش پول شویان جهت استفاده از حساب های غیر فعال، ابتدا سابقه ای ایجاد می نمایند و پس از مدتی حساب های راکد را برای دریافت پول از اعضای هوادار در داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار می دهند.

 • وثیقه قرار دادن

شکل کلی این روش بدین صورت است که منابع غیر قانونی به وثیقه یا تضمین یک وام بانکی تبدیل شده و وام دریافتی دارای ظاهری قانونی است و به دلیل عدم پرداخت وثیقه یا تضمین به تملک بانک در می آید. در این روش معمولاً منابع غیر قانونی را به کشور دیگری ارسال می کنند و سپس آن را وثیقه یا تضمین وام بانکی مورد تقاضا قرار می دهند و وام دریافتی را به کشور محل وقوع جرم منتقل می کنند. این روش علاوه بر اینکه به پول غیر قانونی ظاهری قانونی می بخشد، امکان برخورداری از معافیت های مالیاتی را نیز فراهم می آورد.

 

اکتبر 27, 2015

تعریف پول شویی

  پول شویی یک فعالیت غیر قانونی است که در طی آن، عواید و درآمد های ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت […]

More Reading:

 • midday

 • mild

 • mill

 • mineral

 • mixture

 • modest

 • multiply

 • nail

 • name

 • needle